razem z seniorami

Szybki kontakt

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec

tel.: 32 292 32 39

mail: sekretariat@dpsnr2.pl

skorzystaj z formularza

Zamówienia powyżej 30.000 Euro

Wymiana stolarki drzwiowej II piętro w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. Zamówienie publiczne nr DPS/ZP/02/2017  Data publikacji
Ogłoszenie, SIWZ, załączniki
 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. SIWZ,
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy,
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy,
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy,
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy,
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót,
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, 
 10. Specyfikacja wykonania i odbioru robót,
 11. Przedmiar robót wraz z zestawieniem materiałów.
2017-05-22
Pytania i odpowiedzi
 
Informacja o rozstrzygnięciu
 1. Informacja z otwarcia ofert 
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-06-06

2017-06-21

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Zamówienie publiczne nr DPS/ZP/01/2017 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Data publikacji
Ogłoszenie, SIWZ, załączniki
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
 6. Załacznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych
 8. Załacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
 10. Dokumentacja techniczna nr 1
 11. Dokumentacja techniczna nr 2
 12. Dokumentacja techniczna nr 3
 13. Dokumentacja techniczna nr 4
 14. Dokumentacja techniczna nr 5
 15. Dokumentacja techniczna nr 6
 16. Dokumentacja techniczna nr 7
 17. Dokumentacja techniczna nr 8
 18. Dokumentacja techniczna nr 9
 19. Dokumentacja techniczna nr 10
 20. Dokumentacja techniczna nr 11
 21. Dokumentacja techniczna nr 12
2017-01-30
Pytania i odpowiedzi
 1. Pytania i odpowiedzi od nr 1 do nr 4, wyjaśnienia do SIWZ - 2017-02-08
 2. Pytania i odpowiedzi od nr 1 do nr 7, wyjaśnienia i zmiana SIWZ - 2017-02-14        UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2017-02-14
 4. Ekspertyza techniczna plik 1/7 - 2017-02-14
 5. Ekspertyza techniczna plik 2/7 - 2017-02-14
 6. Ekspertyza techniczna plik 3/7 - 2017-02-14
 7. Ekspertyza techniczna plik 4/7 - 2017-02-14
 8. Ekspertyza techniczna plik 5/7 - 2017-02-14
 9. Ekspertyza techniczna plik 6/7 - 2017-02-14
 10. Ekspertyza techniczna plik 7/7 - 2017-02-14
 11. Pytanie nr 1 i odpowiedż, wyjasnienia do SIWZ - 2017-02-15
 12. Pytanie nr 1 i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ - 2017-02-17

2017-02-08

2017-02-14

2017-02-15

2017-02-17

Informacja o rozstrzygnięciu
 1.  Informacja z otwarcia ofert
 2.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2017-02-20

 2017-03-23

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2. Zamówienie publiczne nr DPS/ZP/01/2016 Data publikacji
Ogłoszenie, SIWZ, załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE Z DNIA 23.11.2016 R. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z DNIA 01.12.2016 R. - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

2016-11-21
Pytania i odpowiedzi
 
Informacja o rozstrzygnięciu  2016-12-15
Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2. Zamówienie publiczne nr DPS/ZP/02/2015  Data publikacji
Ogłoszenie, SIWZ, załączniki
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załączniki
2015-11-27
Pytania i odpowiedzi
 
Informacja o rozstrzygnięciu
 1. Informacja nr 1 dla Wykonawców
 2. Informacja o rozstrzygnięciu

2015-12-01 

2015-12-16

 

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2. Zamówienie publiczne nr DPS/ZP/01/2015  Data publikacji
Ogłoszenie, SIWZ, załączniki
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załączniki
2015-11-17
Pytania i odpowiedzi
 
Informacja o rozstrzygnięciu
 1.  Informacja o rozstrzygnięciu
 2015-11-26

1 2 3 »

copyright © 2012-2017 Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

wdrożenie WolfCMS: kreacjawww.pl