razem z seniorami

Szybki kontakt

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec

tel.: 32 292 32 39

mail:

skorzystaj z formularza

Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłym - Wiesław Matusz

Dom Pomocy Społecznej nr 2

41 - 200 Sosnowiec

ul. Jagiellońska 2

 

Sosnowiec, dnia 14.07.2023 r.

 

 

WEZWANIE DO ODBIRU DEPOZYTU

po zmarłym Wiesławie Matusz

 

  

 

            Działając jako Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, informuję że w dniu            
04.01.2017 roku zmarł Pan Wiesław Matusz – syn Bohdana i Julii (z domu Magnuszewska) urodzony w Huszlewie  w dniu 23 marca 1939 roku.

Zmarły Wiesław Matusz pozostawił po sobie na rachunku bankowym depozytów Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu środki pieniężne w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Wobec powyższego, wzywam osoby uprawnione, legitymujące się prawomocnym dokumentem poświadczającym uprawnienie do odbioru depozytu w terminie 6 miesięcy liczonym począwszy od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania tj. 14.07.2023 r.

Jednocześnie wskazuję, że w przypadku niezgłoszenia się przez osoby uprawnione po odbiór depozytu w zakreślonym wyżej terminie, we właściwym Sądzie, w o parciu o przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów, złożony zostanie wniosek o likwidację przedmiotowego depozytu. W przypadku likwidacji depozytu przez Sąd, środki pieniężne znajdujące się w depozycie, przejdą na własność Skarbu Państwa.

 

           

copyright © 2012-2024 Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

wdrożenie: uchnast.pl