razem z seniorami

Szybki kontakt

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec

tel.: 32 292 32 39

mail:

skorzystaj z formularza

Stowarzyszenie Razem z Seniorami

Stowarzyszenie „RAZEM Z SENIORAMI", działające przy Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu powstało w czerwcu 2013 roku. Skupia ono grono pracowników DPS nr 2, przyjaciół oraz osób życzliwych, pragnących pomagać chorym, niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku. Obecnie Stowarzyszenie liczy 57 członków. Jego prezesem jest pani Jadwiga Siodłak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu. Za główny cel działalności Stowarzyszenie postawiło sobie pomoc osobom chorym oraz seniorom, przy czym realizuje ją na bardzo wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób starszych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Drogą do tego ma być organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, dyskusje i konferencje. Stowarzyszenie proponuje różne formy terapii zajęciowej, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne. Wszystkie te działania są z założenia skierowane zarówno do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, osób starszych i chorych, mieszkających na okolicznych osiedlach, ale również do osób młodszych, lecz zainteresowanych i chcących uczestniczyć w życiu seniorów. Tworzy się w ten sposób środowisko ludzi wzajemnie sobie życzliwych, zawiązują się relacje, w których postrzega się drugiego człowieka z jego indywidualnym charakterem, a nie poprzez pryzmat jego ewentualnych ograniczeń. To bardzo ważne, ponieważ starość stanie się udziałem większości z nas. Aby to uświadomić najmłodszemu pokoleniu, Stowarzyszenie nawiązuje współpracę ze szkołami i organizacjami oświatowo-wychowawczymi. Współdziała z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji rządowej, samorządowej, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, związkami religijnymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami. By dzielić się doświadczeniami, Stowarzyszenie „RAZEM Z SENIORAMI" planuje nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą. 

Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Jednak samo zaangażowanie i dobra wola nie wystarczą. Każda pomoc finansowa, choćby najmniejsza, przekazana na rzecz Stowarzyszenia umożliwi realizację jego celów statutowych, niosąc wsparcie zarówno dla mieszkańców domu jak i dla osób ze środowiska.

 Stowarzyszenie „Razem z Seniorami" przy Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

Pl. Kościuszki 5

41-200 Sosnowiec

Bank BGŻ 80 2030 0045 1110 0000 0272 3880 

KRS 0000465255

NIP 6443503772

Tel. 32/292-32-39 

copyright © 2012-2024 Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

wdrożenie: uchnast.pl