razem z seniorami

Szybki kontakt

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec

tel.: 32 292 32 39

mail:

skorzystaj z formularza

Zajęcia z mieszkańcami

Terapia zajęciowa w naszym Domu ma na celu nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Taką sposobność umożliwia wspólna praca nad określonym zadaniem, spotkania towarzyskie oraz licznie organizowane zabawy. W ramach zajęć z mieszkańcami prowadzimy:

 1. Terapię zajęciową:
  • zajęcia plastyczne – malowanie, wycinanki, przygotowanie okazjonalnych stroików,
  • terapia oparta na słowie – pogadanki, dyskusje, prelekcje,
  • robótki ręczne,
  • muzykoterapia,
  • biblioterapia,
  • prowadzenie kronik, albumów,
  • gry świetlicowe, zabawy, konkursy,
  • zajęcia kulinarne,
 2. Rehabilitację ruchową w różnych formach:
  • kinezyterapia w sali rehabilitacyjnej,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa,
  • usprawnianie przyłóżkowe dla osób leżących,
  • zajęcia relaksacyjne,
  • spacery w ogrodzie i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 3. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze w okresie letnim i jesiennym – do lasu, nad wodę, w miejsca kultu religijnego.
 4. Wieczory literackie z udziałem zaproszonych gości.
 5. Zajęcia rekreacyjne w ogrodzie.

Praca z mieszkańcami w naszym Domu ma charakter oddziaływań kompleksowych, realizowanych przez  Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy, w skład którego wchodzą: pielęgniarki, rehabilitant, pracownicy socjalni, terapeuta zajęciowy, pracownik  kulturalno-oświatowy oraz pracownicy pierwszego kontaktu. Każdy z członków Zespołu wnosi swoje obserwacje co daje pełny wgląd w sytuację mieszkańców, ich potrzeby i możliwości.

copyright © 2012-2024 Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

wdrożenie: uchnast.pl