razem z seniorami

Szybki kontakt

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec

tel.: 32 292 32 39

mail:

skorzystaj z formularza

Misja Domu

"Misją naszego Domu jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób w podeszłym wieku oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka."

Za naczelną zasadę uznajemy respektowanie takich wartości jak: godność, intymność, niezależność, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości i poczucie bezpieczeństwa. Świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, stwarzamy warunki aby Dom Pomocy Społecznej mógł w sposób właściwy zastępować dom rodzinny. Dlatego też staramy się umożliwić mieszkańcom rozwój osobowości, utrzymywanie dobrych relacji z rodziną, przyjaciółmi, a także uczestniczenie w życiu społecznym.

copyright © 2012-2023 Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

wdrożenie: uchnast.pl